Кропивницький. Дитячий садок № 71 "Катеринка"
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Новини


7 вер. 2020
Тиждень знань правил дорожнього руху на тему: «Світлофор нам всім моргає,до порядку закликає!» (7.09.2020-11.09.2020)
Тиждень знань правил дорожнього руху на тему: «Світлофор нам всім моргає,до порядку закликає!» (7.09.2020-11.09.2020)

10 серп. 2020
Ранкова зарядка
Щоб бадьорим зранку стати, Щоб здоровими зростати, Треба, хлопчики й дівчатка, Починати день з зарядки.

19 черв. 2020
Звіт директора ДНЗ
Звіт директора ДНЗ №71 «Катеринка» Тетеревої Наталії Василівни перед педагогічним колективом та громадськістю 19.06.2020

Всі новини

Звіт директора ДНЗ

19 черв. 2020
Звіт директора ДНЗ №71 «Катеринка» Тетеревої Наталії Василівни перед педагогічним колективом та громадськістю 19.06.2020

 Звіт директора ДНЗ №71  «Катеринка»  Тетеревої Наталії Василівни

Перед педагогічним колективом та громадськістю 19.06.2020року,з дотриманням санітарних вимог.

 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55,  згідно Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів
2. Вибір лічильної комісії
3. Звіт директора
4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
5. Відкрите голосування.

 Присутні:

• Колектив закладу
• Батьківська громадськість
• Члени ради закладу
• Представники громадськості

        Шановні колеги, батьки, запрошені, ось і закінчився ще один навчальний рік. Для всіх нас він був вдалим, плідним, ефективним. І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного закладу, оцінити мою діяльність як директора протягом 2019– 2020 навчального року. 

Як директор дошкільного закладу у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівникаЯ, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях.

Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу.

Отже до складу органів самоврядування входять:

- батьківські комітети груп

- профспілковий комітет

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладуетою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання

 Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми «Дитина» 

Педагогічний колектив складається з 27 вихователів, 1 вихователя-методиста, музичного керівника, практичного психологачителя-логопеда.

• Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Дитина»

Упродовж 2019-2020 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності.

Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2019– 2020 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:                      

1. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу.

2. Сучасні підходи до пізнавального розвитку,з урахуванням особливостей розвитку дошкільників.

3.Спрямовування роботи закладу на оптимізацію навчально-виховного процесу та доступності здобуття якісної освіти дітей,забезпечити наступність у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та НУШ.

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку. 

        Упродовж 2019/2020 навчального року практичним психологом  ДНЗ №71 Жук О.В. було проведено:

діагностику процесу адаптації дітей до умов дошкільного освітнього закладу;

психологічне вивчення порушень у емоційно-вольовій сфері дітей старшого дошкільного віку  з порушенням мовлення.

За результатами роботи з адаптації дітей до умов дошкільного освітнього закладу отримані такі результати: з 35 дітей, які проходили процес адаптації за опитуванням вихователів, батьків, спостереженнями за емоційним станом дітей – легка адаптація (від 8 до 16 днів) у 28 дітей (80%);середня адаптація (до 30 днів) у 7 дітей (20%); знижений емоційний фон та негативні прояви у поведінці у 8 дітей (23%).

Головними причинами неадаптованості дітей: не дотримання режиму, недостатньо сформовані культурно-гігієничні навички, форсування батьками періоду адаптації, не сформованість позитивної установки на відвідування дитячого садка.

В процесі психологічного вивчення пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку виявлено групу ризику (8 дітей-11%), з якими була проведена корекційно-розвивальна  робота за програмою «Сходинки». За результатами повторного психологічного вивчення пізнавальних процесів дітей групу ризику старшого дошкільного віку покращились на 75% робота за інструкцією, на 38% робота за зразком, на 25% - узагальнення, на 50%- логіка, на 63% - пам’ять, на 25% сприймання, на 63% - увага.

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми  дошкільних груп було організовано роботу гуртків:

для  середніх груп :

•        з художньо-продуктивної діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,

для старших груп:

•        «Цікаві шахи» - 1 заняття на тиждень,

•        «Веселкова музикотерапія» - 1 заняття на тиждень.

 

Організація медико-профілактичної роботи. 

Роботу данного напрямку у закладі здійснює сестра медична старша Федькіна Л.М

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти  міської ради мропивницького .

Побутових травм протягом зазначеного періоду не було.

Випадків краснухи, епідпаротиту, вірусного гепатиту, кашлюку не зареєстровано.

Протягом І кварталу 2020 року проводилась фізкультурно-оздоровча робота для зміцнення здоров’я дітей засобами валеологічного виховання, формування культурно–гігієнічних навичок під час занять та в повсякденні, дотримувався санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим.

Медичними працівниками проводилась робота щодо раннього виявлення захворювань, спостереження за контактними дітьми. Систематично в осінньо – зимовий період діти вживали часник, цибулю.

Медичними працівниками проводилась санітарно – просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих.

Ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей провели вихователі всіх вікових груп, які щомісячно планують та проводять фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми:

загартовуючі процедури,

піші переходи,

гімнастику пробудження,

ходьбу по ребристій дошці, тощо.

Для зниження захворюваності в закладі проводилась відповідна робота:

- організація санітарно-просвітницької роботи з персоналом, батьками та дітьми;

чітке дотримання режиму дня, режимів: провітрювання, вологого прибирання, питного режиму;

- суворе дотримання санітарно-гігієнічного режиму в групах та закладі;

- максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- проведення загартувальних процедур, оздоровчої гімнастики;

- взаємодія медичного персоналу і дитячої поліклініки;

- введення в раціон харчування цибулі та часнику;

- опитування батьків щодо стану здоров'я дітей під час ранкового прийому;

- проведення протиепідемічних заходів;

- проведення антропометричних вимірювань

;- надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей;

План роботи медичної служби на 2019 – 2020 н.р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти.

Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музично-спотивному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.       

  В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групиарчування вихованців здійснювалося відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Сестрою медичною Баранік Н.М.складена меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в Держпродспоживслужбі на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості.

З мого боку та боку медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню, яка працювала відповідно до положення про Раду з питань харчування.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку. 

В закладі проводилися дні здоров’я та фізкультурно-спортивні свята щоквартально. Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). 

Проводилися Тижні безпеки життєдіяльності.-

 1-й тиждень 

«Правила дорожнього руху знай-життя та здоров'я зберігай!»з 09.09.-13.09 2019р

2-й тиждень «Про вогонь нам треба знати,з ним не можна жартувати!»

з 4.11-8.11 2019 року

3-й тиждень «Здоров'я дітей-здоров'я нації»

з 20.01.-24.01.2020року

4-й тиждень «Щоб не трапилось біди,обережним будь завжди»

13.04.-17.04.2020

Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

    Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

          Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Мною та вихователем-методистом Малухіною Ю.В. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань динамічних груп вихователів усіх вікових груп. Зокрема, педагоги закладу брали активну участь у засіданнях динамічних груп вихователів з таких питань: «Формування творчих здібностей дітей через використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності», «Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей засобами дидактичної гри», «Сучасний підхід до організації ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку» тощо.    

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання:«Практика управління дошкільним закладом», «Дошкільне виховання», , «Методична скарбничка вихователя».  

  Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019– 2020навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майтерності 

    Згідно рішення атестаційної комісії від 26.03.2020р. педагогічним працівникам :       Атестаційна комісія дошкільного закладу протягом року вивчала всіх педагогічних працівників, які атестуються. У березні підвела підсумки роботи цих педагогічних працівників, склала характеристику на кожного педагога.                     На заключному засіданні(он-лайн режимі)_ атестаційною комісією були розглянуті напрацювання педагогічних працівників.        

1.1.Вихователь Поліщук Юлія  Василівна відповідає займаній посаді,відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

1.2. Вихователь  Ірлик Анастасія Юріївна відповідає займаній посаді,відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

1.3. Вихователь  Козакова Анастасія Юріївна відповідає займаній посаді,відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».

1.4.Вихователь Жук Олена Володимирівна відповідає займаній посаді,присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

 Ефективність і доцільність методичної роботи.          

  Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер 2019 – 2020 н.р. були проведені колективні перегляди відкритих занять з дітьми усіх вікових груп. Кожен вихователь підготував показову форму роботи з дітьми, а саме: тематичні, комбіновані, комплексні, інтегровані заняття, розваги, театралізовану діяльність спільно з батьками тощо. Протягом навчального року педагоги закладу працюють над семінаром – практикумом на тему: «Розвиток конструктивних здібностей та креативності дітей дошкільного віку через різні види конструювання».

  Протягом року проведено засідання педагогічної ради :

Педагогічна рада №1
Тема : «Організація освітньо-виховного процесу у 2019/2020н/р., спрямованого на всебічний розвиток особистості дитини».

(протокол №1  від 29.08.2019 року)

Педагогічна рада №2

 Тема: «Мовленнєва робота  з дошкі льниками:шляхи оптимізації.»

(протокол №2  від 12.11.2019 року)

Педагогічна рада №3

Тема: «Пізнавальна активність: особливості розвитку у дошкільників».

(протокол №3 від 26.02.2020 року)
Педагогічна рада №4
Тема: «Атестація педагогічних   працівників»

(протокол №4 від 26.03.2020 року)
Педагогічна рада  №5
Тема: «Готовність дошкільників до навчання в школі за програмою  розвитку дітей старшого дошкільного віку  «Дитина» і НУШ.

(протокол №5 від 5.05.2020 року)

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти та відповідно до статтей видатків.

Стан матеріально-технічної бази.     

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти та відповідно до статтей видатків.  В повному обсязі оплачуються рахунки за комунальні послуги, енергоносії, повірку лічильників, технічне обслуговування вогнегасників, телефонний зв’язок, послуги Інтернету, вивезення сміття, щорічне навчання обслуговуючого персоналу топкової , придбання вогнегасників.

Керівництвом закладу проводяться заходи щодо дотримання лімітів та економії бюджетних коштів: встановлено постійний контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.  Щомісяця, разом з заступником директора з господарства, проводиться аналіз показників лічильників і прийняття відповідного управлінського рішення.

2019, IV квартал

Загальний фонд

Послуги зв"язку

475,60

475,60

Оплачено

 

2019, листопад

Загальний фонд

Ремонт електрообладання

770

770

Виконано

 

2019, листопад

Загальний фонд

Повірка випробування електрообладання

330

330

Виконано

 

2020, І квартал

Загальний фонд

Капкани

621

621

Придбано

 

2020, І квартал

Загальний фонд

Вогнегасники

4441

4441

Придбано

 

 

 

Залишок коштів за попередній звітній період , грн.(на 02.01.2020)

Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн.(на 31.03.2020)

Витрачено

Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн.(на 01.04.2020)

 

 

Найменування товарів та послуг

Вартість, грн

 

 

-

-

Господарські товари

4346,09

-

 

 

           

 

Протягом 2019/2020 навчального року активно працювала Рада закладу, до складу якої увійшли педагогічні працівники та батьки. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведення ремонтних робіт.

З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази закладу та його благоустрою, а також забезпечення  якісної організації освітнього процесу, прийом благодійних внесків  від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закон