Кропивницький. Дитячий садок № 71 "Катеринка"
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Новини


7 вер. 2020
Тиждень знань правил дорожнього руху на тему: «Світлофор нам всім моргає,до порядку закликає!» (7.09.2020-11.09.2020)
Тиждень знань правил дорожнього руху на тему: «Світлофор нам всім моргає,до порядку закликає!» (7.09.2020-11.09.2020)

10 серп. 2020
Ранкова зарядка
Щоб бадьорим зранку стати, Щоб здоровими зростати, Треба, хлопчики й дівчатка, Починати день з зарядки.

19 черв. 2020
Звіт директора ДНЗ
Звіт директора ДНЗ №71 «Катеринка» Тетеревої Наталії Василівни перед педагогічним колективом та громадськістю 19.06.2020

Всі новини

Річний звіт

 

 

Аналіз роботи закладу за 2018-2019 н.р.
Виконуючи ст.53 Конституції України, закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене   постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 12.03.2003 року  № 305,  «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 року № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 року № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 року № 1/9-583), «Про  здійснення   соціально-педагогічного   патронату»  ( від  17.12. 2008 року № 1/9-811), «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 30 травня 2018 року № 284 ), інструктивно-методичними рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році» (Лист МОН України від 13.06.2018 р. №1-9/386), керуючись Базовим компонентом дошкільної освіти та власним Статутом педагогічний колектив дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №71 « Катеринка» працював над виконанням програми  «Дитина»  над створенням оптимальних організаційно – педагогічних, санітарно – гігієнічних, навчально – методичних і матеріально – технічних умов.
Режим роботи дошкільного навчального закладу 5-ти денний з 07.00 до 19.00; 2 групи з 12-годинним, 10груп – з 10,5-годинним перебуванням дітей.
Наповнюваність закладу: проектна потужність 12 груп,   280 місць.
Станом на 01. 06. 2019 року в дошкільному навчальному закладі працювало 12 груп, в яких виховується 274 дитини, у тому числі 60 дітей раннього віку. 
Матеріальна база закладу відповідає вимогам: приміщення забезпечено необхідним обладнанням, твердим та м’яким інвентарем, навчальними посібниками та іграшками.
      Багато  зусиль колектив направив на створення розвивального життєвого простору дошкільників, предметно-ігрового середовища відповідно до методичних рекомендацій МОНУ від 18.07.07 за №1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в ДНЗ». Всі групи поповнили та розширили центри активності посібниками, іграшками, атрибутами. Протягом навчального року були проведені огляди-конкурси: 
Підготовки до нового навчального року;
Кращий ЛЕПБУК ;
Кращий дизайн ігрового майданчика.
Вихователі груп № ,4,11,12,9,5,8,2,9,10 показали оригінальність, авторство в оформленні куточків, виготовлення ЛЕПБУКІВ, атрибутів. Це дало можливість забезпечити психологічний комфорт для кожної дитини, створити можливість для реалізації права на вільний вибір виду діяльності, дозволило педагогам виконувати конкретні освітні завдання, залучати дітей до процесу пізнання  і засвоєння навичок і вмінь, розвиваючи допитливість, творчість, комунікативні здібності.  
У закладі протягом 2018-2019 навчального року функціонували 3 групи раннього віку , 9 садових груп ( з них 2 для дітей з порушенням мовлення).
Групи укомплектовані відповідно до віку дітей та даних психолого-медико-педагогічних вимог.
Педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом заклад укомплектований повністю і складає 63 особи.  
Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечували 30 педагоги: директор – 1, вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1, вчителі- логопеди-2, музичні керівники – 2, інструктор з фізкультури – 1,вихователі-22. 
 
 
Аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу 
 
Стаж педагогічної діяльності
                    
 
 
         30 і більше  20-30р.    15-20р.,    10-15р.     5-10р.       до 5р.
30 і більше років 20-30 років 15-20 років 10-15 років 5-10 років До 5 років
4осіби 7 осіб 1 5 2 особи 12осіб
12.5% 21.8% 3.1 15.6% 6.2% 37.5%
 
 
Рівень освіти педкадрів
 
 
 
Повна вища Неповна  вища
23 9
71,8% 28,1%
 
 Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям: 
«спеціаліст вищої категорії» -    3педагоги (з них 1 педагог має педагогічне звання вихователь-методист»;
«спеціаліст І категорії» - 3     педагоги; 
«спеціаліст ІІ категорії» -   5  педагогів;
«спеціаліст» –                     14   педагогів; 
мають тарифні розряди   9 педагогів.
У дошкільному закладі створено умови для постійного підвищення кваліфікаційного рівня, педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного вихователя через різноманітні форми навчання.    Безперервне  вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ відбуваються завдяки курсовій перепідготовці  на базі КЗ «КОІППО ім. В. Сухомлинського». Так, у 2018-2019 роках, курси підвищення кваліфікації при КОІППО пройшли  4  педагоги: Рябовол Л.В.,Новосьолова Т.Г.,Синенька В.В.,Козакова А.Ю.
Після проходження курсів  педагогічні працівники звітували про проходження курсів на педагогічній годині та  окреслили тему, над якою працюють в між атестаційний період. Виступи педагогів засвідчили, що після відвідування курсів підвищились їх теоретичні знання з тем, орієнтування у освітніх документах та законах України, педагоги  відмітили позитивно використання інтерактивних форм роботи під час проходження курсів, це: психологічні тренінги, тестування, практичні перегляди занять.
У 2019 році проатестовано 2 педагогічних працівника:
Рябовол Лілія Василівна - відповідність займаній посаді ,  відповідність раніше  присвоєному 10 тарифному розряду.
Синенька  Вікторія  Вадимівна - відповідність займаній посаді , присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст     II категорії».                                                                                                                                                                                                                                                          
Курсова перепідготовка педагогів та їх атестація здійснюється постійно, систематично, згідно з перспективним планом  проведення атестації та курсової перепідготовки.
Накази  про проведення атестації педагогічних працівників закладу в 2018 – 2019 навчальному році та протоколи засідання атестаційної комісії відповідають вимогам Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами). У дошкільному закладі в наявності всі необхідні документи щодо організації та проведення атестації.
Питання проведення атестації педагогічних працівників розглядається на педагогічних радах, зборах трудового колективу. В дошкільному закладі створено куточок атестації педпрацівників, у якому висвітлюються матеріали засідання атестаційної комісії закладу, заходи з проведення атестації, матеріали щодо оформлення досвіду роботи.
Членами атестаційної комісії проводиться вивчення всіх аспектів роботи кожного працівника шляхом організації та перегляду відкритих форм роботи, вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого.
 У дошкільному навчальному закладі фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за рахунок Міської ради м. Кропивницького та добровільної допомоги батьків. Постійно поповнюється матеріальна база  м’яким інвентарем, посудом,зроблений ремонт музично-спортивної зали(заміна пластикового вікна),групові приміщення для дітей відповідно до санітарних правил утримання та влаштування дошкільних закладів. Закуплено дитячі  меблі, систематизувалося  та поповнювалося  розвивальне предметно-ігрове середовище для повноцінного розвитку особистості та підвищення фізичної та розумової працездатності дітей.
     Утримання та влаштування будівлі на території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. 
В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. В наявності інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, з охорони праці під час проведення спортивно-масових заходів у ДНЗ, з охорони праці працівників, протипожежної безпеки в дошкільному закладі (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).
В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при директору закладу, виробничих нарадах та батьківських зборах .
Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою педагоги формують у вихованців гігієнічні навички та основи здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчають дітей обачності, навичкам швидкої реакції у екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться у вересні, листопаді, лютому та квітні   Тижні безпеки .
      МЕТОДИЧНА РОБОТА
Методична робота спрямована на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного педагога, розвиток творчих якостей, оновлення знань педагогів, підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу, формування згуртованого колективу, створення позитивного мікроклімату в дошкільному закладі, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців.
Впродовж 2018-2019 н. р. педагогічний колектив закладу працював над наступними завданнями:
1.Активізація взаємодії з батьками,залучення їх в єдиний освітній простір дошкільної установи,формування педагогічної культури,використовуючи нові форми співпраці з батьками.
 
2.Здійснення  патріотичного виховання  дошкільників  засобами інтегрованої освітньої діяльності.
 
3.Спрямування роботи закладу на оптимізацію навчально-виховного процесу та доступності здобуття якісної освіти дітей,забезпечити наступність у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та Нової української школи
Практика довела, що ефективними є традиційні форми підвищення професійної майстерності педагогів: 
педагогічні ради, 
теоретичні семінари, 
семінари-практикуми, проблемні семінари, консультації, колективні перегляди занять.
З метою реалізації річних завдань, методичною службою було проведено  педагогічні ради :
1.  «Завдання навчально-виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік»
                                                                     (Протокол №1 від 27.08.2018року) 
2.   Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності»                                Протокол № 2 від 28.11.2018р);  
3.   «Модернізація підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю. Правове виховання у сім'ї».                                                            ( Протокол №3від21.02.2019р)
 4.«Атестація педагогічних працівників». (Протокол №4 від 26.03.2019р);
 5. «Готовність дошкільників до навчання в школі за програмою  розвитку дітей старшого дошкільного віку  «Дитина» і НУШ.         Протокол №5 від 28.05.2019р). 
          Під час проведення педагогічних рад педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення , інформували, аналізували, звітували про власні здобутки.  Так, під час проведення педагогічної ради «Формування пізнавальної компетентності дошкільників»  активно обговорювалися питання про вікові та індивідуальні особливості логіко-математичного розвитку дошкільників, логіко-математичний розвиток та організація пошукової діяльності  дітей дошкільного віку.  Педагогічні працівники висловлювали свої думки, своє бачення щодо вимог сучасності щодо ознайомлення дитини логіко-математичних умінь відповідно до вимог програми  «Дитина».
 На педагогічній раді  педагоги  інформували про засоби активізації пізнавальної діяльності  в процесі ознайомлення дошкільників з природою, про спостереження як провідного методу екологічної освіти дошкільників, про організацію і зміст пошуково-дослідної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. 
Важливу роль у підвищенні науково-теоретичного рівня вихователів, удосконалення їхньої професійної майстерності відіграють семінари-практикуми.
В процесі роботи семінарів педагоги мали змогу теоретично і практично опрацювати методи і прийоми роботи, які потім аналізувалися та обговорювалися.
Під час консультацій, педагогічних годин педагоги закладу мали можливість познайомитись з інформацією про досвід роботи дошкільних закладів міста, з нормативними документами, новими технологіями, новинками методичної літератури.
Упродовж навчального року відбулися колективні перегляди занять.
1. «Осінь землею походжає».Інтегроване  заняття у старшій групі   мовлення(жовтень 2018, вихователь Ірлик А.Ю.)
2. «Дари осені». Інтегроване заняття з ліплення,мовленнєвого спілкування та ознайомлення з природою  у другій молодшій групі(листопад 2018,вихователь Синенька В.В.)
3. «Ігровий стретчинг». Заняття з використанням методики М.Єфименка з фізкультури для старшого дошкільного віку.(грудень 2018,інструктор з фізкультури Кузнецова Т.В.)
4. «Звуки довкола».Заняття для дітей раннього віку з використанням елементів технології М.Монтессорі (січень2018,вихователь Шаповал Л.В.)
5. «Чарівні мелодії зими» Тематичне  музичне заняття для старшого дошкільного віку.(лютий 2019 ,музичний керівник Фундират В.В.)
          6. «Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлопяток.Інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку та нетрадиційного малювання для дітей молодшого дошкільного віку).
(березень2019,вихователь Новосьолова Т.Г.)
7.«Дітям про їхні громадянські обов'язки.»Правове виховання(заняття для дітей старшого дошкільного віку).
( квітень2017,вихователь Рябовол Л.В.).
Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять, які проводили педагоги  Рябовол Л.В..,Синенька В.В. змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал.    Впровадження інноваційних технологій вихователями Шаповал Л.В.,Рябовол Л.В. не лише допомагали дітям в оволодінні знаннями, але й розвивали особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.
Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив відповідно до «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 07.11.2000 року, з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував  такі  альтернативні методики, а саме:
-використання різноманітних інноваційних оздоровчих технологій у 
роботі з дітьми;
-технологію    розв'язання    винахідницьких    завдань ;
-використання  методів  ейдетики  у  корекційній  роботі ;
-елементи   авторської   програми   М.Єфименка   «Театр  фізичного 
виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку»;
- метод проектування освітньо – виховної діяльності;
-розвиток логоритмічних здібностей у дітей з вадами мовлення;
-інноваційні і нетрадиційні техніки зображувальної діяльності;
-використання адаптованих елементів ейдетики в навчально – ігровому процесі;
-методи та прийоми пошуково – дослідницького характеру;
В методичному кабінеті  продовжується робота по створенню банку даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи закладу
В ДНЗ функціонує веб-сайт  http://katerinka.klasna.com/                                                                                                                                                                       
Одним з пріоритетних завдань педагогічної роботи з дошкільнятами є забезпечення успішного фізичного розвитку дитини, з метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, організацію рухової активності у повсякденному житті та проведення занять із фізичної культури, яку здійснює інструктор з фізичної культури Кузнецова Т.В.
 У закладі  з кадрами  протягом  багатьох років проводиться робота з формування  науково - практичної компетенції з фізкультурно - оздоровчої роботи. Так, протягом року були проведені :  консультація «Особливості інклюзивної дошкільної освіти»(січень 2018р.) «Зміцнюємо здоров'я:від фізкультурних занять до захопливих квестів»(лютий 2019р).
У створеній системі оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговими є завдання:  формування у дітей мотивації здоров'я і поведінкових навичок здорового способу життя. Моніторинг стану здоров'я дітей за результатами поглибленого медичного огляду, обстеження стану фізичного розвитку дав змогу виявити достатній рівень з питань збереження   та зміцнення здоров'я дошкільнят. Це дало змогу використовувати оптимальні способи організації дітей на заняттях, в індивідуальній та гуртковій роботі.
Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільному закладі містить проведення таких форм роботи: ранкова гімнастика (у теплу пору року – на свіжому повітрі, а взимку – в музично-спортивній залі), гімнастика після денного сну (проводиться в ліжечку або на килимку,) фізкультурні хвилинки, паузи, загартовуючі процедури (для загартування дітей вихователі використовують: обливання рук до ліктів та вмивання водою кімнатної температури тощо).
У дітей сформована активна соціальна позиція стосовно особистої безпеки, власного життя та здоров'я. 
Аналізуючи рівень сформованості знань, умінь і навичок дітей із пізнавально-екологічного виховання, можна зробити висновок, що в порівнянні з минулим роком показники достатнього рівня знань у дітей зріс.
Ігрова діяльність широко використовується у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання й навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності) та іграм із правилами (дидактичні, інтелектуальні,рухливі,хороводні).
          Ігрове середовище у групах обладнане згідно з віковими особливостями дітей. До його складу входять набори ігрових меблів, атрибути до сюжетно-рольових та настільно-друкованих ігор, які знаходяться у доступних для дітей місцях.
Для організації театралізованої діяльності в кожній віковій групі є різні види театрів: лялькові, настільні, пальчикові, площинні, тіньові,театр на фартусі та інші.   У дошкільному закладі створені належні умови для організації роботи з розвитку мовленнєвої компетенції у дітей. 
Опанування рідної мови і мовлення як найголовнішого засобу пізнання і специфічно людського способу спілкування є одним із першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. Навчання мови та розвиток мовлення дітей,  спрямовується вихователями   на формування лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної та комунікативної компетентності дітей.
Мовленнєва робота з дітьми усіх вікових груп проходить через всі лінії розвитку у формі дидактичних та комунікативних, сюжетно-рольових ігор, читання, розповідання, інсценізації та драматизації художніх творів, показу різних видів театрів, театралізованих ігор, ігор за сюжетами художніх творів, розігрування забавлянок, потішок, пісень, індивідуальної роботи, спеціально-організованих занять, самостійної діяльності дітей, гурткової роботи, спостережень.
 Так, навчально-мовленнєва діяльність інтегрується з ігровою, руховою, пізнавальною, образотворчою, музичною, театралізованою діяльністю дітей упродовж усього їхнього перебування в групах № 12(вихователь Кошуцька Н.Д, Гунява М.М..) №7(Дончук Т.О,Соколенко В.І.)№11(Житнюк Р.В,Рябовол Л.В.). Обов’язково передбачається її розгортання в індивідуальній роботі з дітьми, під час спостережень, самостійної діяльності, в різноманітних життєвих ситуаціях спілкування з однолітками та дорослими в парах, підгрупах чи в колективі.
Як позитивне, хотілося б відзначити проведення інтегрованих та комплексних занять з пріоритетом мовленнєвого розвитку., вихователями Житнюк Р.В.,Шаповал Л.В, Гоценко К.В,Ротт Н.Л. Інтегровані заняття сприяють високій пізнавальній активності дітей, розширенню кола знань про навколишній світ, людей, їхню діяльність.
У групових приміщеннях оформлені куточки художньої літератури та усної народної творчості; у старших групах № 12 вихователі Кошуцька Н.Д,Гунява М.М.) №6 (Гоценко К.В.,Більченко С.О.)  створені умови для сюжетно-рольових ігор.
За допомогою казок вихователі Житнюк Р.В.,Гунява М.М.,Більченко С.О.,Леонова І.М. розвивають у дітей зв’язне мовлення, використовуючи такі форми роботи з казкою, як ігри-драматизації, покази театрів, інсценівки на ранках, переказ за ілюстраціями, створення власних казок.
У дошкільному навчальному закладі створені умови для розвитку логіко-математичних та сенсорних здібностей дітей. 
Логіко-математичний розвиток здійснюється під час проведення дидактичних ігор і вправ, індивідуальних та групових занять, прогулянок, спостережень, бесід, самостійної практичної діяльності. .
Для розвитку пізнавальної активності вихователями  ДНЗ №71використовується цікаво підібраний матеріал (дидактичні ігри, логічні ланцюжки, ЛЕПБУКИ).
Основною формою організації дитячої життєдіяльності для реалізації завдань художньо-естетичної лінії розвитку є заняття з образотворчого мистецтва, з конструювання, художньої літератури та музики.
У кожній віковій групі протягом року було оформлено місце для самостійної художньої діяльності, де, окрім стандартного обладнання та матеріалів, зосереджені матеріали тривалого користування (клаптики тканини, лінолеуму, стрічки, колажні матеріали, природні барвники тощо). Там діти мають можливість працювати кожного дня і за власним бажанням. Педагоги не обмежують дітей в кількості робіт, а лише заохочують і стимулюють інтерес до мистецтва.
              З метою виховання творчо активної особистості дитини, здатної бачити, милуватися, відчувати,, творити прекрасне в житті, природі та мистецтві належна увага приділялась розвитку креативності як здатності до творчості у художній діяльності, яке забезпечує розвиток власного « Я» дитини. Система проведених форм роботи, вихователем-методистом Малухіною Ю.В. з педагогами: консультації «Формування гендерного світогляду старших дошкільників шляхом використання педагогічної спадщиниВ.Сухомлинського», «Від ІЗО діяльності до творчості», конкурси сприяли позитивному результату: покращився рівень обізнаності педагогів,керівників гуртків, дітей.
       Проблема патріотичного виховання розглядалася протягом року.     Так у групових кімнатах були  дооформлені українські куточки, в яких ознайомлюємо дітей з культурою, літературою, традиціями українського народу.
    Елементи ознайомлення з національною культурою поступово впроваджуємо в усі види занять, у повсякденне життя дітей. 
Окреслилась позитивна динаміка  в навчанні дошкільників, в підготовці їх до школи. За психологічними критеріями діагностики готовності дітей до школи було отримано такі дані: 
 
48%- це діти з високим рівнем готовності до школи в яких сформоване зорове сприйняття (зокрема,цілісність зорових образів, їх диференційованість). Класифікують предмети за різними спільними ознаками, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки. В цих дітей сформовані поняття про відношення між величинами та розміщенням предметів у просторі. 
          Визначають кількісні відношення між множинами, самостійно утворюють  задані множини, рахують в прямому та оберненому порядку та від заданого числа. В цих дітей сформована зорово-моторна координація ,здатність довільно діяти орієнтуючись на зразок).
48%- це діти в яких виникли незначні труднощі  у виконанні діагностичних завдань (в зорово-моторній координації, утворення множин,здійснення класифікації предметів).
      Забезпечується зв’язок вихованців і педагогів дитячого садка і школи, побутує практика взаємовідвідування : педради, уроки, заняття, свята, розваги.
       Наступність утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і школи НВО№8 єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання, що сприяло зближенню умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів.
     Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальній роботі, що сприяла подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного навчання. Робота за моделлю : вихователь-логопед-психолог має високу ефективність усунення мовленнєвого недорозвинення і негативного впливу розладів мовлення на формування пізнавальної діяльності.
       Протягом навчального року планомірно проводилась робота з обдарованими дітьми. Вагомих результатів було досягнуто в роботі студій за інтересами, що охопили різні напрямки роботи з дітьми. Члени студій по вивченню англійської мови, хореографії, театру казки, дзюдо систематично демонстрували свої успіхи перед батьками  на святкових ранках, відкритих заняттях.
 
       Значну увагу приділялось ознайомленню дітей з рідним краєм, з історичними та державними символами українського народу: Прапором, Гербом, Гімном. Крім державної  і національної символіки  велике значення має й народна: вишиті  рушники, вінок, червона калина, верба, криниця, журавель. Їм присвячено окремі заняття з народознавства(«Червона калина» вихователь Кошуцька Н.Д, «Вишитий рушник» вихователь Більченко С.О, «Моя Україна - моя батьківщина» вихователь Дончук Т.О.), з використанням фото, відео презентацій та образотворчої діяльності, що забезпечує більш глибоке опанування тематики та викликає зацікавленість.
Робота з батьками У річному плані роботи закладу, календарних планах вихователів передбачені різноманітні  форми роботи з сім’єю, спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків. Батьківська громада дошкільного закладу, кожної вікової групи   надає дієву допомогу у поновленні матеріально – технічної бази , проведенні поточних ремонтів, створенні розвивального середовища, забезпеченні дітей матеріалами для якісної продуктивної праці.
      Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ з метою вивчення запитів батьків періодично проводиться їх анкетування. Результати узагальнюються на педрадах, педагогічних годинах та використовуються при плануванні подальшої роботи з родинами.
     Поряд із традиційною системою відкритих показів для батьків свят, розваг простежується тенденція до використання такої форми роботи як запрошення  батьків на семінари – практикуми, майстер – класи,
відкриті заняття. Це сприяє зміцненню авторитету дитсадка серед родин наших вихованців.
       Приємно відзначити, що більшість батьків вихованців відзначає ,що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із
дітьми, і їх ставлення до дітей; 84% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно.
    Тому адміністрацією та працівниками дошкільного закладу відпрацьовується основна стратегія й тактика взаємодії, що допомагає у розв’язанні протиріч сімейного виховання, в коригуванні впливів навколишнього соціального середовища на дитину.
Дошкільний заклад створює всі умови для максимального задоволення запитів батьків вихованців щодо їх виховання та навчання. Батьки є повноправними учасниками навчально-виховного процесу у ДНЗ. Педагогічним колективом проводиться диференційована робота з батьками.
На початку року на батьківських зборах педагоги знайомлять батьків з особливостями та проблемами вікового періоду і психологічного розвитку дітей та шляхами реалізації цих питань. 
 Для підвищення педагогічної компетентності батьків у закладі проводяться: виставки, консультації: «Музика-незамінна складова дитинства»(музичний керівник Фундират В.В.),« Створюємо розвивальний простір дитини вдома» (вихователь,Ірлик А.Ю.) «Дитяча кімната-маленький світ вашого малюка» (практичний психолог Жук О.В.), семінари, анкетування і опитування батьків, ознайомлення з педагогічними виданнями.
Педагогами складаються перспективні плани на навчальний рік з консультаціями та рекомендаціями різних розділів програми для розвитку, навчання і виховання дітей.
В усіх групах, з урахуванням сучасних вимог, оформлені батьківські куточки, в яких розміщені тематичні папки-пересувки з порадами щодо розвитку, навчання та виховання дітей у родині, їх фізичного і психічного здоров’я.
До тематики загальних та групових батьківських зборів вносять актуальні питання сьогодення, зокрема: організація харчування дітей дошкільного віку, загартування, профілактика вірусних захворювань, аспекти навчально-виховного процесу. Батьків вихованців долучають до участі у всіх заходах дошкільного навчального закладу.
Дошкільний заклад має достатній авторитет серед батьків, які виховують дітей дошкільного віку, про що свідчить черга в електронному реєстрі дітей 2 – 6 річного віку. 
За останній рік суттєвих скарг на роботу колективу не надходило. У соціальних мережах можна прослідкувати хороші відгуки про заклад.
      З метою корекції психічних процесів практичний психолог Жук О.В проводила індивідуальні, групові заняття, тренінги з дітьми. Для забезпечення психічного і соціального здоров'я практичним  психологом Жук О.В. здійснювався психологічний супровід навчально - виховної роботи. Проводився психолого-педагогічний консиліум: «Адаптація дітей до  умов дошкільного навчального закладу» (вересень 2018р.).
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Діагностика розумового розвитку дітей раннього віку
 
                          
 
 
Вихователі груп раннього віку дотримуються оптимального рухового режиму дня дитини раннього віку.
Практичний психолог  закладу Жук О.В. приділяє належну увагу питанням адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ, узгодженості в роботі вихователя та помічника вихователя, спілкуванню дорослих з дітьми, дітей між собою, проводить  роботу по забезпеченню позитивного мікроклімату та психологічного комфорту в дитячій групі, колективі ДНЗ. 
   Робота практичного психолога проводилась у декількох напрямах, пріоритет надавався профілактичній та розвивальній роботі.
1. Психологічне вивчення й діагностична робота з дітьми :
анкетування батьків новоприбулих дітей ,анкетування вихователів (для визначення особливостей, навичок, звичок дитини, ступені самостійності), 
бесіди з батьками та вихователями  (для вивчення ступеня адаптації, емоційного ставлення дітей до дитячого садка)
виявлення причин дезадаптації, аналіз досліджень та спостережень, інтерпретація.
2. Розвивальна робота:
розвиток пізнавальних процесів, сенсомоторних здібностей, соціально спрямованих навичок поведінки та комунікативних умінь.
проводились заняття для забезпечення  гармонізації емоційного стану дітей  («Розумні малюки», «Пісчана країна». заняття з елементами казко терапії, психогімнастика, релаксаційні вправи, пальчикові   ігри)
3. Робота з педагогічним колективом - надавалися консультації : індивідуальні (з питань адаптації та вікових особливостей дітей раннього віку) та групові: («Роль іграшки в адаптації малюка», «Якщо дитина не хоче спати», «Адаптація дитини до умов ДНЗ», «Вередування малюка в період адаптації», «Становлення контактів новачка з дорослими та однолітками»), « Правила етикету»
4. Співпраця з батьками: проводилася консультативна робота щодо полегшення процесу адаптації дітей до умов дошкільного закладу(«Коли краще віддавати дитину в ДНЗ», «Що краще няня, дитячий садок чи рідна бабуся?, «Чи можна полегшити малюку період звикання до нової обстановки»: унормування режиму дня дитини  до умов ДНЗ для полегшення процесу звикання. 
     У продовж 2018-2019 навчального року робота психолога проводилась згідно з річним планом .
     Протягом навчального року було проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі: загально-розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі.
Питання рівня виконання державниx стандартів дошкільної освіти та рівень шкільної зрілості старшиx дошкільників постійно стоїть на контролі адміністрації дошкільного закладу та вивчається,аналізується директором Тетеревою Н.В.,вихователем-методистом Малуxіною Ю.В.та вихователями старшиx груп спільно з вчителем-логопедом Іскендеровою В.В,практичним психологом Жук О.В.
     Аналіз результатів показав, що не всі види готовності мають однакову картину. Найкращі показники діти демонструють з емоційної готовності. Тобто більшість з них позитивно налаштовані на майбутній процес навчання в школі.
Рівень розвитку емоційної готовності старших
Дошкільнят до навчання в школі
        За інтелектуальною готовністю дошкільники здебільшого проявляють середній та високий рівні розвитку майже всіх вивчених пізнавальних процесів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Рівень розвитку інтелектуальної готовності
                         старших дошкільників до навчання в школі
 
 
         Аналізуючи вольовий вид готовності, важливо визначити, що діти відчувають певні ускладнення щодо вміння працювати за зразком і, за інструкцією дорослого.
 
Рівень розвитку вольової готовності старших
 дошкільників до навчання в школі
 
 
За результатами моніторингових досліджень - високий рівень готовності  мають - 51 ; з середнім рівнем - 32 дитина; 17 дітей з низьким рівнем готовності до навчання в школі .
Також  45 дошкільників мають позитивну мотивацію до навчання у школі - 71 % від загальної кількості обстежених. 15 мають середню мотивацію - 22 % від загальної кількості обстежених. Та у 8 дошкільників відсутня мотивація до навчання у школі - 7% від загальної кількості обстежених.
Отже, дітей, які готові до навчання в школі, тобто які мають шкільну зрілість - 70, що становить 99 % від загальної кількості обстежених. Аналіз психологічної зрілості показав, що найнижчі показники були отримані по психосоціальній зрілості.
За результатами вивчення загальних показників компетентності дітей старшого дошкільного віку та засвоєння програмових вимог на час тематичної перевірки було обстежено 70 дітей програмові вимоги засвоїли  дітей (98%), 8 дитини (2%) засвоїли не в повному обсязі. У групах старшого дошкільного віку гарних результатів у підготовці дітей до школи досягли вихователь Житнюк Р.В.,Рябовол Л.В,Дончук Т.О.,Соколенко В.І. Педагоги ДНЗ постійно беруть участь у різноманітних  міських заходах:
Виставка організована до Дня міста «Павлиські казки», Благочинній акції «Великодній кошик» , День Вишиванки» і т.п.
Річний план за 2018 – 2019 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Проте в організації освітньо – виховного процесу на підставі отриманих результатів за 2018 – 2019 навчальний рік можна виділити такі загальні недоліки у роботі дошкільного навчального закладу:
- Залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;
- Потребує поглибленої роботи патріотичне виховання дітей засобами інтегрованої освітньої діяльності.
Недостатня увага надається  підтримці та розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей.
Постійної уваги потребує питання зміцнення здоров’я та адаптації дітей дошкільного віку до навчання в школі.
    Причинами цих недоліків є:
Недостатнє розкриття суб’єктивного досвіду дитини;
Недостатнє співробітництво з окремими категоріями батьків вихованців.
Недостатня робота сім’ї та дошкільного закладу у вихованні здорової дитини.
 
Організація медичної роботи
Вся медична робота у закладі також спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту».
       У ДНЗ проводяться усі необхідні профілактичні заходи:
контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на усіх ділянках;
здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт.
Старша  сестра медична Федькіна Л.М. здійснює чіткий контроль за станом захворюваності дітей . 
   У закладі постійно проводяться загартувальні процедури. Влітку були проведені оздоровчі заходи, які полягали у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.
   
        Значна робота в дошкільному закладі приділялась реалізації програми «Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку».
Педагоги ДНЗ формували навички безпечної поведінки у дітей, використовуючи різноманітні форми роботи, роблячи акцент на формуванні певного способу поведінки в різних життєвих ситуаціях та багаторазове проживання його в ігровій діяльності. Інтеграція знань, умінь і навичок з безпеки життєдіяльності сприяла формуванню у дітей адекватних поведінкових реакцій.  Випадків травмування дітей  в побуті та під час навчального процесу  не було.
        Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці»  адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Увесь навчально-виховний процес здійснювався,  беручи до уваги  Інструкцію з охорони життя та  здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці проводився  відповідно вимог. 
Таким чином, аналіз роботи ДНЗ №71 за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля  адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та рівень компетентності вихованців. Річний план за минулий навчальний рік виконано.  Роботу педагогічного колективу за минулий рік оцінено на високому  рівні.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання на навчальний рік  та оздоровчий період
 2019-2020 н. р.
Науково-методична проблема над якою працюють педагоги  закладу:
постійне підвищення рівня професійної майстерності і інноваційної культури кожного педагога, як важливого чинника в реалізації завдань  освітньої програми «Дитина» через впровадження різноманітних інноваційних технологій, формування національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості.
    
 Для досягнення даних цілей колектив нашого закладу ставить наступні завдання на поточний навчальний рік:
1. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу.
2. Сучасні підходи до пізнавального розвитку,з урахуванням особливостей розвитку дошкільників.
3.Спрямовування роботи закладу на оптимізацію навчально-виховного процесу та доступності здобуття якісної освіти дітей,забезпечити наступність у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та НУШ.