Кропивницький. Дитячий садок № 71 "Катеринка"
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Новини


7 вер. 2020
Тиждень знань правил дорожнього руху на тему: «Світлофор нам всім моргає,до порядку закликає!» (7.09.2020-11.09.2020)
Тиждень знань правил дорожнього руху на тему: «Світлофор нам всім моргає,до порядку закликає!» (7.09.2020-11.09.2020)

10 серп. 2020
Ранкова зарядка
Щоб бадьорим зранку стати, Щоб здоровими зростати, Треба, хлопчики й дівчатка, Починати день з зарядки.

19 черв. 2020
Звіт директора ДНЗ
Звіт директора ДНЗ №71 «Катеринка» Тетеревої Наталії Василівни перед педагогічним колективом та громадськістю 19.06.2020

Всі новини

Звіт керівника ДНЗ № 71 " Катеринка "

                  

                           ЗВІТ

Директора  дошкільним навчальним закладом 71

Тетеревої Наталії Василівни

перед педагогічним колективом та громадcкістю

 

26.06.2019р.

Мета:                       

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.   Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2.   Вибір лічильної комісії.

3.   Звіт директора. 

4. виступ члена батьківського комітету закладу  Мирошниченко С.В.                      

5.   Обговорення звіту/ виступу батьків, членів колективу та громадськості.

6.   Голосування.

 

1. Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Шановні коллеги, батьки, запрошенні,ось і закінчився ще один рік. для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним. і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного закладу,оцінити мою  діяльність ,як  директора   протягом 2018-2019 навчального року.

На посаді директора ДНЗ №71 «Катеринка» я працюю 4 роки.

     Як директор дошкільним закладом, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалася Статутом закладу , Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора,  Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»,  законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника  освітнього навчального закладу.

    На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від 28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів» сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітуватися перед Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ДНЗ №71.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

До складу органів самоуправління навчального закладу входять:

Рада ДНЗ №71.
Батьківські комітети груп.
Профспілковий комітет.
Загальні збори батьків та членів трудового колективу.
Комісія з ОП та ТБ.
Пожежно-технічна комісія.

     Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснювалося на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини. ДНЗ №71 «Катеринка»  впродовж року працював з 07.00 до 19.00 години за п'ятиденним робочим тижнем.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочато з 01 вересня 2018 року і закінчено 31 травня 2019року. З 01 червня до 31 серпня 2019року у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей шляхом використання комплексу загартовуючих процедур за допомогою водних, повітряних  факторів та харчуванні дітей свіжими овочами та соками. 

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до плану роботи на 2017/2018 навчальний рік та період оздоровлення. План роботи на  рік схвалено педагогічною радою від 31 серпня 2018 року № 1 та затверджено керівником закладу і погоджено з управлінням освіти.

Головною метою дошкільного закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;

- задоволення потреб громадян у розвитку, догляді та оздоровленні дітей;

- створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

- формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про  освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному закладі функціонують:

-    12 груп, які складаються з групової кімнати, спальні, роздягальні, туалетної кімнати та кімнати санітарно - гігієничного призначення;

-     музично-фізкультурна зала;(згідно проектної документації закладу)

-      2 логопедичні кабінети;

-      кабінет практичного психолога;

-      методичний кабінет;

-      медичний блок.

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив дошкільного закладу спільно з батьками цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній  групі.

Протягом навчального року 2018/2019 ДНЗ № 71 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» у всіх вікових групах закладу а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку закладу та річного плану роботи.

 Річний план, складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ № 71 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми лініями БК.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

 Протягом 2018/2019 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу  педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних освітніх ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

 На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам  з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

2. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18.12.2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року « Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади».

 З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою закладу, традиційно, у вересні та травні було проведено День відкритих дверей для батьків вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, фотовиставки, вернісажі дитячих робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Вихователь-методист  Малухіна Ю.В. протягом року  на сайті ДНЗ виставляла інформацію про життя вихованців в ДНЗ та про цікаві події в нашому закладі.

З батьками вихованців дітей раннього віку були проведені батьківські збори на яких була представлена презентація дошкільного навчального закладу, роздані пам’ятки та консультативний матеріал з питань розвитку та навчання дошкільників та адаптації дітей раннього віку.

Вжиті керівником заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

     З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ №71 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

 Педагогічний колектив нашого ДНЗ складається з 34 педагогів, в тому числі директор, вихователь-методист, практичний психолог, логопед; 24 вихователів, 2 музичних керівника,  інструктор з фізичного виховання.

З вищою освітою –  25педагогів, з середньо-спеціальною освітою –    9 педагогів.

Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного закладу показав, що пріоритетним завданням ДНЗ продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, здобуття другої вищої освіти за фахом та підвищення результативності самоосвіти.

 Відповідно до Закону України  «Про освіту»,«Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №71 «Катеринка»  здійснює роботу по організації освітнього процесу в умовах особистісно – орієнтованої моделі освіти, яка визначена  Базовим Компонентом дошкільної освіти в Україні,  програмою  «Дитина», та передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу належного розвивального життєвого простору, збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, набуття ними соціального досвіду та готовності продовжувати освіту у школі.

            Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти дітьми, задоволення потреб у вихованні, догляді та оздоровленні, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Планом роботи на 2018/2019 навчальний рік регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку «Дитина».

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в дошкільному закладі функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою, атрибутами. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь – методист дошкільного закладу».

 Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, відвідування різноманітних методичних заходів, відкриті покази, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, інших областей, а також проходження курсів підвищення кваліфікації при ОІППО.

Протягом 2018/2019 навчального року в освітньо – виховний процес впроваджувалися педагогічні технології - ТРВЗ (усіма групами закладу),  сенсорний розвиток дітей раннього віку (група раннього віку); «Казковий театр фізичної культури» М.Єфіменко.

Організація різних форм виховної роботи

Організація життєдіяльності дітей включала в себе організовані форми активності на заняттях, ігрову діяльність, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. На виконання основних річних завдань роботи дошкільного навчального закладу педагогами закладу оптимізовано роботу по проведенню Тижнів безпеки з дорожньо – транспортного травматизму, протипожежної безпеки, надзвичайних ситуацій; Тижнів з фізкультури та Днів здоров’я, спортивних свят. Музично – спортивні розваги, конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок з природного та іншого матеріалу, спільних робіт з батьками та вихователями проводились в контексті теми ОЖЗД та пори року.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводилася  гурткова робота.

Працює веб-сайт ДНЗ №71, щомісячно проводиться оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, вчителя-логопеда та інші. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь.

 Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

 

 Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально – технічної бази. Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни  та збереження матеріально-технічної бази.

Матеріальна база закладу освіти складається з музично-фізкультурної зали,    методичного  кабінету,  медичного кабінету, ізолятору,  приміщення харчоблоку та пральні,  дванадцяти  групових приміщень,  овочесховища та господарських споруд.

На  ділянках дошкільного закладу є групові майданчики, загальний фізкультурний майданчик,   квітники, город, господарський майданчик.

     В закладі проводиться   постійна робота по залученню додаткових джерел фінансування закладу та їх раціональне використання. Заходи щодо зміцнення модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу є одним із провідних напрямків роботи керівника та Ради закладу

     За період з1.07.2018 по 1.07.2019р. батьківськими комітетами були організовані  поточні ремонти групових приміщень,музично-фізкультурної зали(замінені вікна), ком`ютерної техніки,іграшки, дидактичні посібники, придбана   фарба для ремонту обладнання на майданчиках ,східцях, канцтовари,виготовлені обладнання на дитячих ігрових майданчиках. (конкретніше  про використання добровільної допомоги  виступить член батьківського комітету закладу Мирошниченко С.В).

         Хочеться відмітити, що осторонь наших проблем, що стосується матеріальних затрат, не стоїть управління освіти  міської ради міста Кропивницького.  Завдяки управлінню освіти міської ради міста Кропивницький   оновлені і відремонтовані пожежні гідранти, виконані роботи по підготовки закладу до опалювального сезону.  І тому сьогодні хочу висловити щиру подяку батькам наших вихованців, управлінню освіти  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішення поточних питань  та  всьому колективу закладу  за створення сприятливих умов перебування дітей в закладі. Але є багато ще не вирішених питань, які потребують фінансів: ремонт коридорів, пральні, харчоблока, заміна дверей в групах, ремонти групових кімнат. Тож давайте спільно працювати над вирішенням проблем садочку аби створити для дітей комфортні умови перебування  в закладі.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців

 та педагогічних працівників.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Згідно зі ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом по ОП, ОБЖД;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  та обладнаний пожежний щит. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться тижні Безпеки щоквартально. У травні 2019 року був проведений День ЦО з  евакуацією дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.  Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в музично-спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки .

Педагогічним та медичним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення – згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту».

Адміністрація створила  належні умови для праці та навчально – виховної діяльності членів трудового колективу.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування. Так 6 дітей з багатодітних сімей оплачують харчування дітей 50% від її вартості.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання  педагогічні працівники отримали премію.

Стан дитячого травматизму

Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного навчального закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на вимогах  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та програми розвитку дитини «Дитина».  Діяльність педагогів  спрямована  на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого закладу  з профілактики дитячого травматизму мала такі завдання:

 • поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
 • удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;
 • пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано у закладі освіти не було.

 Медичне обслуговування вихованців.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я (Поліклініка ). Кожен працівник закладу проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно з трудовим стажем робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Медичні огляди вихованців дошкільного закладу проводяться1 раз на рік спеціалістами – лікарями Поліклініки .

Проведена оздоровча – профілактична робота: антропометричні вимірювання, медичні огляди дітей, систематичний огляд дітей лікарем-педіатром, лікарями-спеціалістами; проводилося загартування, здійснювався контроль за станом відвідуваності, санітарним станом приміщення, за станом харчування.

Проводилася протиепідемічна робота: щоденні ранкові огляди дітей, проводилося щеплення, кварцювання та провітрювання груп, проводилося вживання цибулі та часнику в осінньо – зимовий період, здійснювався контроль за гігієною відвідування туалетної кімнати.

Проведена санітарно – просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом, здійснювався контроль за проходження медичного огляду працівниками закладу. Проводився санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

 Організація харчування дітей у навчальному закладі

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та змін до неї. Діти одержують 3х разове харчування. Адміністрацією закладу складається меню-розклад з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток,  погоджених  СЕС.

Продукти харчування постачаються згідно з графіком та мають сертифікати якості та відповідності. Директор та вихователі тримають на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні.

Харчоблок забезпечений кадровим складом: - 3 кухаря. В наявності необхідне технологічне та холодильне обладнання. Але харчоблок потребує ремонту.

 Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування вихованців, проводиться консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей у групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідувачі. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться щомісячно, також щоквартально з боку централізованої бухгалтерії управління освіти, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції, вказані в актах, виконуються згідно з зазначеними термінами.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 Навчально – виховна робота у навчальному закладі

       Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу протягом 2018/2019 навчального року проводив чітку, систематичну роботу спрямовану на різнобічний, гармонійний розвиток дітей та розвиток їх знань, вмінь і навичок.
Освітні завдання здійснювались на основі педагогіки співробітництва та гуманізму. З цією метою була активізована робота з педагогічним колективом, спрямована на особистісне зростання кожного педагога. В організації  методичної роботи з педагогічними кадрами основним з завдань була  організація роботи таким чином щоб існувала позитивна динаміка розвитку професіоналізму  педагогів, та передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

             В роботі з педагогами впродовж навчального року згідно плану застосовувалися індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінари - практикуми, майстер - класи, консультації, педагогічні години, тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядалися, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, ділових ігор, тренінгів, майстер - класів.  Якість педагогічних рад забезпечувала ретельна попередня підготовка, що включала вивчення теоретичних питань, підготовка та виконання вихователями практичних завдань.

У ДНЗ були створені належні умови для формування інноваційної компетентності педагогів, яка була нерозривно пов'язана з впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2018/2019 навчальному році продовжувалося впровадження таких інновацій:

- «Сенсорний розвиток» (вихователь: Шаповал Л.В)

- «ОБЖД» (вихователь Більченко С.О)

-«Леготехнологія»(вихователь Житнюк Р.В)

    У методичному кабінеті продовжується робота по створенню  «банка» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи.
 Інноваційна діяльність педагогів позитивно впливає на індивідуальний розвиток дошкільнят, їх рівень сформованості знань, умінь і навичок. З метою впровадження сучасних підходів у зміст та організацію освітньо - виховного процесу, створення єдиного освітнього простору і розвитку творчих, пізнавальних здібностей дітей педагогами дошкільного навчального закладу протягом навчального року успішно реалізовано.

      Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено міні - методкабінети посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог. Слід відмітити вихователів Дончук Т.О, Соколенко В.І, Кошуцьку Н.Д,Гоценко К.В, Гунява М.М, Житнюк Р.В. навчально - виховна робота яких відзначалася високою ефективністю, одержанням позитивних результатів у навчанні та вихованні дітей. 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота дошкільного навчального закладу і сім’ї:

 • засідання Ради закладу – в листопаді, грудні 2018 року,  березні(2019р);
 • групові батьківські збори – у вересні, грудні, квітні;
 • групові консультації  - щомісяця;
 • індивідуальні консультації  – за потребою;

інші форми роботи:

 • дні відкритих дверей (організація харчування),
 • ознайомлення батьків з успіхами дітей (з результатами звуковимови, антропометричними даними, діагностування старшої групи),
 • змінна інформація в куточку для батьків,
 • презентація папок – пересувок з безпеки життєдіяльності, з фізичного та мовленнєвого розвитку;
 •  залучення батьків до участі в спортивних змаганнях, виставках, обладнання ігрових зон, підготовка до дитячих свят, допомога у благоустрої приміщень закладу.

         Слід відмітити, що в цьому навчальному році форма проведення групових батьківських зборів дещо змінилась: вони стали проводитись в інтерактивному ключі, майже усі питання заздалегідь готують та освітлюють батьки, а не вихователь, педагог на цих зборах виступає партнером, а не керівником. Прийняті рішення стали конкретними, реальними для виконання, цікавими та корисними для батьків (на відміну від загальних фраз, наприклад, «Інформацію прийняти до уваги»). Значним досягненням є те, що на цих зборах батьки мають можливість поділитись своїми успіхами, досвідом у вихованні дітей, тобто вивчення виховного потенціалу сім’ї стало реальним фактом, а не формальністю. Але потребують вирішення такі питання:

 • підвищення психолого-педагогічної культури батьків;
 • формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів.

     Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, були союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські  комітети. Дошкільний заклад отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та придбання твердого та іграшкового інвентарю. Але це питання потребує подальшої роботи.

У дошкільному закладі діє Рада дошкільного закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків. Головою ради обрано Мірошниченко С.В. На засіданнях розглядалися питання освітньо - виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку,  звітування про залучені та витрачені кошти з добровільної допомоги батьками.

Дотримання норм техніки безпеки в дошкільному закладі: стан дитячого травматизму.

Відповідно до ст.28 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 01.03.2013 протокол 2/4-22, Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах від 28.10.2008 №985 в закладі проводилась систематична робота з педагогами, дітьми та їх батьками.

Упродовж  навчального року адміністрація закладу, педагоги систематично проводять роз’яснювальну роботу з дітьми та батьками із запобігання дитячому травматизму. У дошкільному закладі систематично проводились Тижні безпеки:

Листопад – безпека дорожнього руху;

Січень – протипожежна безпека;

Травень  – охорона життя і здоров’я дітей від надзвичайних ситуацій.

   В дошкільному закладі створено належні умови для вирішення питань організації та проведення роботи щодо формування у дітей навичок безпечної поведінки. Забезпечено виконання усіх пунктів розроблених у дошкільному закладі заходів по запобіганню дитячого травматизму серед дошкільників.

На нарадах при завідувачеві  та педагогічній раді було проаналізовано стан роботи педагогічного колективу щодо запобігання всіх випадків дитячого травматизму. Були розглянуті такі питання:

- стан роботи із запобігання всім випадкам дитячого травматизму;

- робота з дітьми та батьками щодо охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму;

- про організацію роботи з запобігання всім видам дитячого травматизму в літній період.

        Вихователями розроблені комплексні заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей, запобігання всіх видів дитячого травматизму на 2017/2018 н.р.

Протягом року організовано та проведено:

 • конкурси малюнків «Діти та дорога», «Обережно, вогонь»;
 • щоп’ятниці з дошкільниками проводилися бесіди з різної тематики щодо попередження всіх видів дитячого травматизму «Обережно – чужі люди!», «Пожежа не випадковість», «Правила переходу вулиць», «Дорожні знаки», «Причини виникнення пожежі», «Правила поведінки в громадських місцях», «Розумна обережність – запорука безпеки», «Отруєння ліками»;
 • лялькові вистави «Пожежа в лісі», «Дорожня абетка»
 • удосконалено перспективне планування з пожежної безпеки, дорожньо-транспортного травматизму за віковими групами, планування бесід з дітьми з  безпеки життєдіяльності;
 • зроблено добірку художнього слова за розділом «Безпека дитини вдома», «Пожежна безпека», «Дорожньо-транспортний травматизм», розроблені сценарії музичних свят;
 • при плануванні роботи були охоплені всі форми та напрямки, простежувалася наявність міжпредметних зв’язків;
 • систематично проводилися бесіди, заняття, розваги;
 • розроблена таблиця відстеження стану роботи охорони безпеки життєдіяльності, створені критерії визначення діагностування дітей, підібрано та упорядковано наочний та консультативний матеріал за розділами відповідно до пори року;
 • систематично проводилися консультації з батьками, зроблені папки-пересувки, поповнено наочну інформацію, розроблені пам’ятки для батьків щодо запобігання всім видам дитячого травматизму, діях у надзвичайних ситуаціях, цивільної оборони.

В методичному кабінеті дошкільного закладу зібрані матеріали з організації роботи з безпеки життєдіяльності:

- наявна нормативно-правова база у повному обсязі;

- добірки конспектів занять з ОБЖД для різних вікових груп;

- конспекти розваг;

- рекомендації щодо планування занять та проведення бесід з дітьми;

- ілюстративний матеріал для різних розділів безпеки життєдіяльності:

- протипожежна безпека;

- сам вдома, безпека в побуті;

- дорожньо-транспортний рух;

- надзвичайні ситуації;

- здоровий спосіб життя.

З вихователями дошкільного навчального закладу, проводяться індивідуальні консультації, спрямовані на поліпшення планування та організації проведення роботи з даного питання, організації пропагандистської та агітаційної роботи серед батьків.

У батьківських куточках постійно оновлювалась інформація щодо попередження різних видів травмування дітей. Щомісяця проводились з дітьми заняття щодо запобігання травматизму, а щотижня бесіди по запобіганню різних видів травматизму. Питання запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності дітей розглядалися на групових батьківських зборах та на нарадах при завідувачі (щоквартально),  також щоп’ятниці з батьками проводяться бесіди, консультації по запобіганню різних     видів   травматизму, які заносяться в книгу групових та індивідуальних консультацій з ОБЖД під особистий підпис батьків. Під час проведення Тижнів безпеки достатньо уваги приділялося агітаційно – пропагандистській роботі в усіх вікових групах: це наявність стендів, ширм,  папок – пересувок з консультативна роз’яснювальним матеріалом.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, за зверненням громадян в дошкільному навчальному закладі  проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті дошкільного закладу.

           За минулий 2018/2019 навчальний рік 15 громадян звернулися в усній формі з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, уточнення режиму роботи дошкільного навчального закладу, переліку документів, які необхідно надавати під час оформлення дитини до дошкільного навчального закладу та вимоги щодо профілактичних щеплень на час вступу дитини до дитячого колективу, про безкоштовне харчування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді, інформується управління освіти про прийняті рішення. За цей період не поступали скарги на роботу працівників закладу.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Дякую за увагу!

Директор закладу         Тетерева Н.В.